สี่แยกโรงเตากำลังจะมีร้านใหม่เปิด คาดเป็นร้านกาแฟ  #ข่าวสั้น  #เมืองศรีสะเกษ #sisakettoday