ศรีสะเกษกำจัดผักตบชวา

วันที่ 30 ก.ค.2560 สนง.ปภ.จ.ศก. ร่วมกับโครงการชลประทาน ศก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพ.ท.เสี่ยงอุทกภัย  ต.หมากเขียบ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ ต่อเนื่องวันที่ 2