อำเภอปรางค์กู่

อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอปรางค์กู่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

  – การสาธิตและเป็นวิทยาการในการทำดอกไม้จันทร์

  – การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่

   จัดโครงการโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่