โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 พบกันวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ลานออดหลอด #sisaket

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ครั้งที่ 4 พบกันวันพุธที่  22  มิถุนายน  2559 ณ  ลานออดหลอด #sisaket

ท่านใดที่สนใจใช้บรอการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซ่อมคอมพิวเตอร์ ตัดผม  ฝึกอาชีพ บริการแนะนำติดตั้ง  Internet  ความเร็วสูง บริการด้านสาธารณสุข บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน และเลือกซื้อสินค้า อาหาร ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ลานออดหลอด

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.