อุทุมพรพิสัยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุนัข #sisaket

อุทุมพรพิสัยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุนัข #sisaket

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสียงสูง ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่
    โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี อำเภออุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ รพ.สต. หนองหัวหมูและสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และบริการทำหมันสุนัข แมว ชมการแสดงการบังคับควบคุมสุนัข จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์

image

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.