ไทย-กัมพูชา พัฒนาร่วมด่านถาวรช่องสะงำรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทย-กัมพูชา พัฒนาร่วมด่านถาวรช่องสะงำรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อวันทึ่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 11.0 น. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ  นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอก ณัฐ ศรีอินทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับนายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบด่านถาวรช่องสะงำชายแดนไทย – กัมพูชา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตกลงร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณด่านถาวรช่องสะงำ เช่นการทำทางเดิน การจัดทำป้ายที่เป็นภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ และปักธงชาติทั้งสองฝั่ง ให้นักท่องเที่ยวได้รู้เขตแดนทั้งสองฝั่ง ในส่วนเรื่องการทำประตูถาวรยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ Buffer Zone แต่ในเรื่องที่พัฒนาได้ก็จะพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งสองฝั่ง ได้ข้ามไปมาหาสู่กัน เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าตามการท่องเที่ยวชายแดนกลับมาคึกคักสนองนโยบายรัฐบาล และผลักดันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.