โคกจานจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

กิจกรรมแห่งความประทับใจที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชน
         อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
     วันที่  6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายสมศักดิ์  พันธ์ต้น เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย  นายใหม่ ศรียงยศ กำนันตำบลโคกจานพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกจานทุกหมู่บ้าน
    เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานเกษตรกร จำนวน 200 คน ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  งบประมาณโครงการละ 1,014,000 บาท ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกจาน (บ้านโคก หมู่ที่ 1)
   

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.