ขุนหาญจัดประชุมเพื่อป้องกันการขายทุเรียนด้อยคุณภาพ #sisaket

8 มิถุนายน 2559. เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ โดยนายถิรพุทธิ์  คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายสิริดนย์  น้าวิไลเจริญ นายกเทศบาลตำบลขุนหาญ จัดประชุมชี้แจงผู้ขายทุเรียนในเขตเทศบาลตำบลขุนหาญ จำนวน 16 ราย เพื่อทำความเข้าใจประกาศจังหวัดศรีสะเกษห้ามขาย/ตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ  (ทุเรียนอ่อน)/ การอ้างแหล่งปลูกของทุเรียนไม่ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพในพื้นที่อำเภอขุนหาญ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอขุนหาญ ให้เกียรติเป็นประธาน ผลจากการประชุมเทศบาลจะทำป้ายผู้จำหน่ายระบุ ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร พร้อมข้อความแจ้งผู้บริโภคหากพบทุเรียนอ่อนให้นำมาเปลี่ยนภายใน 5 วัน พร้อมให้ผู้จำหน่ายแนะนำวันที่บริโภค/ การบรรจุหีบห่อระหว่างเดินทาง/รอบริโภค ให้ชัดเจน

image

image

image

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.