สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ อ.อุทุมพรพิสัย #sisaket วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 11 ถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อำเภออุทุมพรพิสัย ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ปราสาทสระกำแพงน้อย กลุ่มทอผ้าไหม บ้านอะลาง (ผ้าไหมย้อมสีมูลหนอนไหม)และ วิถีชีวิตชุมชนบ้านโคก ตำบลโคกจาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลขะยูง และตำบลโคกจาน ร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวอุทุมพรพิสัย ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ทางสถานีช่อง NBT ( ช่อง2 )

      สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ อ.อุทุมพรพิสัย #sisaket
     วันที่ 26  พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  NBT 11 ถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อำเภออุทุมพรพิสัย  ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ปราสาทสระกำแพงน้อย กลุ่มทอผ้าไหม บ้านอะลาง (ผ้าไหมย้อมสีมูลหนอนไหม)และ วิถีชีวิตชุมชนบ้านโคก ตำบลโคกจาน  
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลขะยูง และตำบลโคกจาน ร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวอุทุมพรพิสัย
   ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ทางสถานีช่อง NBT ( ช่อง2 )

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.