ร้านประชารัฐสุขใจ Shop แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

ร้านประชารัฐสุขใจ Shop แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket
วันที่  24  พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยนายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการอำเภอและทีมงานพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือกับ  สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อุทุมพรพิสัย สนองนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
เปิดร้านประชารัฐ สุขใจ shop เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมือง ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มช่องทางในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงเป็นจุดประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย 

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.