อุทุมพร ทำโครงการนาแปลงใหญ่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน #sisaket

อุทุมพร ทำโครงการนาแปลงใหญ่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน #sisaket

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการนาแปลงใหญ่(การทำนาหยอด) และโครงการ 1 ไร่ 1 แสนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่น บ้านโคก ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.