ปราสาทปรางค์กู่

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า พี่น้องประชาชน แวะมาเที่ยวชมปราสาทปรางค์กู่ และขอพร เป็นจำนวนมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานปราสาทขอม ของอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ