โครงการส่งเสริมการปลูก ข้าวพันธุ์ดีเกษตรอินทรีย์ ณ เทศบาลตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ #sisaket

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ
มอบหมายให้ นายมงคลชัย  ชุมโท่โล่ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวพันธุ์ดีเกษตรอินทรีย์ ณ  เทศบาลตำบลสิ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  เกษตรกรเข้าร่วม
อบรม 80 ราย  จำนวน 5 หมู่บ้าน

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.